top of page

Dehär sku kunna vara ett sätt att visa var man är? Lätt också att lägga till/ändra platser. 

Behöver int ens gå till "Redigera Sidan"! länk var man lägger till platserna:

https://manage.wix.com/dashboard/dede35ef-f4df-4e3e-8ba1-8dfde8e6d1e5/app/13628e78-3e5c-8b05-bd36-18fe0e00ada3?referralInfo=sidebar

Come and get together.png
bottom of page